Prateći suštinu i racionalnost.

Sigurno kretanje, brzo i udobno - to je suština automobila. Za tu svrhu, Subaru je razvio racionalan i funkcionalan dizajn koji neprestano teži ka najboljim performansama. Zahvaljujući svojoj...