SUBARU e-BOXER

Subaru napredni pogonski sistem

SUBARU e-BOXER kombinuje namenski SUBARU BOXER motor od dve litre sa direktnim ubrizgavanjem i elektromotorom, te prilagođava odnos podele snage u zavisnosti od uslova vožnje za tihu, nesmetanu, efikasnu i moćnu vožnju. Štaviše, uzdužna izvedba duž središnje linije vozila dopunjuje motor sa niskim težištem i svojstven dobro izbalansirani simetrični AWD za bolju raspodelu težine prednjeg/zadnjeg dela i poboljšanu stabilnost u vožnji.

 


SUBARU BOXER motor
  • Maksimalni izlaz: 110 kW (150 PS) / 5.600 – 6.000 obrtaja u minuti
  • Maks. obrtni moment: 194 Nm (19,8 kgfm) / 4.000 obrtaja u minuti

Motor
  • Maksimalni izlaz: 12,3 kW (16,7 PS)
  • Maks. obrtni moment: 66 Nm (6,7 kgfm)

Uzletanje, vožnja sa malim opterećenjem: Vožnja električnog vozila (EV)

Napajanje samo elektromotorom za tihu vožnju sa uštedom goriva. Vožnja električnog vozila se aktivira u uslovima u kojima vožnja motorom nije efikasna.*

Vožnja sa srednjim opterećenjem: Vožnja potpomognuta motorom

Napajanje motorom i elektromotorom za udobno i nesmetano ubrzanje.

Vožnja sa velikim opterećenjem: Vožnja motorom

Pri većim brzinama gde je efikasnost motora dobra, elektromotor se zaustavlja, a napajanje je omogućeno samo iz motora za sportsko i moćno iskustvo vožnje. Ako je potrebno, motor se regeneriše za punjenje baterije.

Usporavanje: Regeneracija

Baterija se efikasno puni regeneracijom tokom kočenja i usporavanja.

* Vidi uslove

* Motor se može uključiti u određenim situacijama vožnje.

Rad sistema može varirati u zavisnosti od faktora kao što su vožnja, put i stanje vozila.