Za vlasnike naših vozila

Garancija

Garancija

Bez obzira na vaše stanje, možete biti bezbrižni znajući da je vaš Subaru pokriven trogodišnjom garancija ili garancijom nakon pređenih 100.000 Km (prvi uslov koji se ispuni)

Dugovečnost kojoj možete verovati.

Naša vozila su napravljena da traju. U stvari, preko 99% Subaru automobila izrađenih u poslednjih 10 godina i dalje je na putevima.

Vaša garancija za novo Subaru vozilo počinje da teče od prve isporuke ili registracije vozila, u zavisnosti od toga što se prvo desi. Originalni delovi koji se u garantnom periodu budu besplatno zamenili u ovlašćenom Subaru Servisu, pod garancijom su za ostatak tog perioda.

Za sve Subaru modele

Ovo je primer teksta.

  • ・Vaša Subaru garancija - 3 godine ili 100.000 km

Svi ovlašćeni Subaru trgovci će poštovati Vašu Subaru garanciju za novo vozilo. Besplatno će popraviti, zameniti ili prilagoditi bilo koji deo vozila koji je neispravan.​

Imajte na umu da nismo u mogućnosti da vratimo troškove popravke koje je tokom garantnog perioda izvršio serviser koji nije ovlašćeni Subaru prodavac, osim ako je za to popravljanje prethodno izričito odobreno.