Bezbednost

Subaru svestrana bezbednost

U kompaniji Subaru je sigurnost na prvom mestu. Zbog toga je Subaru više od 50 godina fino podešavao, testirao i iznova testirao svoje napredne bezbednosne funkcije. Sa najnovijim sistemima zaštite/izbegavanja sudara i osnovnim tehnologijama, kao što su Subaru globalne platforme i Symmetrical AWD-a, Subaru nastavlja svoju politiku „ljudi na prvom mestu“, poboljšavajući svestranu bezbednost i predviđa budućnost bez nesreća.

Primarna bezbednost

Izvanredna vidljivost, optimalan položaj za vožnju i intuitivne kontrole, pomažu vam da budete bezbedni od trenutka ulaska u vaše vozilo.

Odlična vidljivost

Redizajnirana kabina pruža još bolju vidljivost sa prozorom, retrovizorom i rasporedom stubova koji minimalizuju mrtve tačke.

Preventivna bezbednost

Napredne bezbednosne tehnologije, kao što je EyeSight*¹, pomažu u izbegavanju sudara pre nego što se one dogode.

Automatsko okretanje retrovizora za kretanje unazad

Pomaže da parkiranje unazad bude praktičnije i sigurnije za svakog vozača. Retrovizor na strani suvozača se automatski naginje prema dole kada menjač prebacite u rikverc.

Prilagodljiva duga svetla (ADB)

Vidi se bolje noću. Sistem nizova kontroliše više LED svetala, kako bi tamna područja bila osvetljena dugim svetlima bez zaslepljivanja nadolazećih vozila i vozila koja se nalaze ispred.

Subaru detekcija vozila pozadi (SRVD)*²

Senzori u zadnjim uglovima vas upozoravaju na vozila u zadnjim mrtvim uglovima, radi sigurnije promene saobraćajne trake i upozoravaju na potencijalnu opasnost od sudara tokom vožnje unazad.

Automatsko kočenje unazad (RAB)*²

Pomaže u izbegavanju sudara ili smanjenju štete od sudara pri vožnji unazad. Četiri senzora otkrivaju prepreke iza vozila i mogu da vas upozore zvukovima upozorenja i automatski da pritisnu kočnicu.

Reaktivni farovi sa podešavanjem na volanu (SRH)

Za bolju vidljivost u krivinama u mraku i za sigurniju noćnu vožnju. Ovi farovi se okreću sa volanom, kako bi usmerili svetla u smeru u kojem se vaše vozilo kreće.

Subaru EyeSight tehnologija za pomoć vozaču

Potpuno redizajniran sa mnoštvom novih i naprednih funkcija, EyeSight*¹ pruža vozačima još više mira na putu. Ažuriranja softvera za prepoznavanje i upravljanje slikama, kao i hardverska poboljšanja poput integracije vetrobranskog stakla, omogućavaju još bezbedniju i sigurniju vožnju u mnogim stvarnim situacijama vožnje.

Prilagodljivi tempomat

Komfor i udobnost u dugim vožnjama, prilagodljivi tempomat održava zadatu udaljenost od vozila ispred vas neprekidnim praćenjem razlike udaljenosti i brzine. Korisno na autoputevima, magiustralnim putevima i sličnim putevima, može otkriti vodeće vozilo i njegove kočiona svetla, kako bi održali korak u zaustavljanju i kretanju po autoputu.

Prevencija napuštanja saobraćajne trake

Omogućava duge vožnje bez stresa, pomažući vam da ostanete u svojoj saobraćajnoj traci. Prepoznavanjem oznaka saobraćajne trake i pomaganjem u upravljanju volanom, može vam pomoći da vaše vozilo ostane u saobraćajnoj traci. Pomaže u sprečavanju nenamernog skretanja sa puta, čak i na putevima bez oznaka saobraćajnih traka. Prepoznavanje granica izvan puta, kao što je trava, može vam pomoći u upravljanju, kako bi vaše vozilo bilo u saobraćajnoj traci.

Kontrola centriranja saobraćajne trake i prethodna prilagodljiva kontrola upravljanja vozilom

Smanjuje umor i stres vozača, prepoznavanjem oznaka saobraćajnih traka i vozila ispred vas, kako bi pomogao u upravljanju i pomogao da ostanete u središtu saobraćajne trake.

Upozorenje o pokretanju vodećeg vozila

Kada se zaustavite i saobraćaj se ponovo pokreće, upozorenje o pokretanju vodećeg vozila traži od vas da nešto preduzmete, zujanjem i trepćućim indikatorom.

Upravljanje prigušnicom pre sudara

Kada se ispred nalazi neki objekat i stavite menjač u Drive umesto u rikverc, sistem vas može upozoriti zujalicom i trepćućim indikatorom i smanjiti obrtaje motora, kako bi se smanjila moguća sila frontalnog udara i oštećenja.

Kočioni sistem pre sudara*³

Nova stereo kamera sa širim uglom gledanja i poboljšanim softverom za prepoznavanje i kontrolu slike, pomaže u izbegavanju sudara na raskrsnicama.

Autonomno upravljanje u slučaju nužde

Kada pomoć pri kočenju pre sudara nije dovoljna, autonomno upravljanje u slučaju nužde koristi stereo kameru i zadnji radar, za detekciju oznaka saobraćajne trake, kako bi se procenilo da li ima dovoljno prostora za bezbedno izbegavanje sudara sa objektom ispred vas. Ako se oceni ako bezbedno, pomaže u izbegavanju sudara sa automatskom potporom upravljača.

Pomoć za zadržavanje u saobraćajnoj traci

Ako sistem oseti susedna, vozila iza vas ili nadolazeća vozila, dok se detektuje napuštanje saobraćajne trake, oglašava se zvučno upozorenje, prikazuje se ekran upozorenja da upozori vozača i pomaže se pri upravljanju, bez obzira na rad pokazivača smera.

Prepoznavanje saobraćajnih znakova / inteligentni ograničavač brzine

Detekcijom saobraćajnih znakova, pomaže u sprečavanju prekoračenja brzine i drugih saobraćajnih prekršaja, tako da se možete više usredsrediti na vožnju. Pomoćnik za saobraćajne znakove prepoznaje ograničenje brzine i ostale saobraćajne znakove i obaveštava vozača, dok inteligentna pomoć pri brzini pomaže u prilagođavanju brzine vozila prema ograničenju brzine.

Sistem za nadzor vozača (DMS)

DMS je najsavremeniji bezbednosni sistem podrške koji koristi samopodešavajuću namensku kameru i softver za prepoznavanje lica, za praćenje umora ili nedostatka pažnje. Prepoznaje do pet unapred registrovanih vozača, kako bi pružio prilagođene postavke vozača, za ugodno, praktično i personalizovano iskustvo vožnje.

Upozorenje

DMS upozorava vozača zvučnim i vizuelnim upozorenjima, ako utvrdi da je vozač odsutan ili pospan.

Automatsko podešavanje postavki vozača

Bez obzira na starost ili tip tela, DMS automatski prilagođava položaj sedišta, retrovizora i klima uređaja, na osnovu unapred registrovanih postavki vozača.

Položaj retrovizora – Automatsko podešavanje

Nema potrebe za podešavanjem retrovizora pre vožnje, jer ih DMS prikladno prilagođava prema vašim unapred registrovanim postavkama.

Prilagođene postavke upravljačkog programa

DMS praktično vraća ostale personalizovane postavke upravljačkog programa, poput sadržaja prikazanog na centralnom displeju, ekranu brojila i klima uređaju.

* Pogledajte uslove

*¹ EyeSight je sistem za podršku u vožnji koji možda neće raditi optimalno u svim uslovima vožnje. Vozač je uvek odgovoran za bezbednu i pažljivu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Efikasnost sistema zavisi od mnogih faktora, kao što su održavanja vozila, vremenske prilike i uslovi na putu. Pogledajte Korisnički priručnik za kompletne detalje o radu sistema i ograničenjima za EyeSight, uključujući funkcije u ovoj brošuri.
*² Vozač je uvek odgovoran za bezbednu i pažljivu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Molimo vas da ne zavisite isključivo od karakteristika Naprednog bezbednosnog paketa za sigurnu vožnju. Postoje ograničenja karakteristika ovog sistema. Pogledajte Korisnički priručnik vlasnika, za sve detalje o radu sistema i njegovim ograničenjima. Za više detalja pitajte svog prodavca.
*³ Kočioni sistem pre sudara možda neće raditi u svim situacijama. U zavisnosti od razlike u brzini od predmeta, visini objekta i drugih uslova, svaka situacija možda neće ispuniti neophodne uslove za optimalan rad EyeSight-a.

Samo radi ilustracije. Nisu stvarna merenja.

Vozač je uvek odgovoran za bezbednu i pažljivu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Molimo vas da ne zavisite isključivo od sistema za nadzor vozača. Postoje ograničenja karakteristika sistema za nadzor vozača. Pogledajte Korisnički priručnik vlasnika, za sve detalje o radu sistema i njegovim ograničenjima. Za više detalja pitajte svog prodavca.

Aktivna bezbednost

Osnovne tehnologije, kao što su Symmetrical AWD i SGP, omogućavaju preciznu kontrolu osnovnih elemenata vožnje – vožnje, skretanja i kočenja.

Izbegavanje opasnosti

Dizajn niskog težišta, poboljšani sistem vešanja i poboljšanja krutosti, čine jedno vozilo koje odmah reaguje na ulazak vozača, pomažući u izbegavanju opasnosti na drumu.

Aktivno vektorisanje obrtnog momenta

Aktivno vektorisanje obrtnog momenta dodatno poboljšava izbegavanje opasnosti i performanse skretanja, primenom kočnica na unutrašnje točkove i preusmeravanjem veće snage na spoljne točkove, tokom skretanja.

Automatsko zadržavanje vozila

Smanjuje zamor vozača kada se zaustavi na semaforu, u gužvi u saobraćaju, ili na padini. AVH zadržava vozilo na mestu čak i kada vam je noga van pedale kada se potpuno zaustavite.

Sistem upravljanja dinamikom vozila

Poboljšava performanse skretanja i izbegavanja opasnosti podešavanjem raspodele obrtnog momenta AWD, snage motora i kočnica na svakom točku tokom skretanja.

* Pogledajte uslove

Samo radi ilustracije. Nisu stvarna merenja.

Pasivna bezbednost

Dizajniran da vas zaštiti u slučaju sudara sa karakteristikama, kao što su raspored motora i zaštite kabine i SRS vazdušni jastuci.

Raspored zaštite kabine

Ojačani stubovi i ram u okviru SGP dizajna, pomažu u apsorbovanju udara sa svih strana, u cilju poboljšane zaštite za sve putnike. Motor i menjač su smešteni ispod vozila, umesto da se sudaraju u kabini prilikom frontalnog sudara.

SRS* vazdušni jastuci

Prednji SRS* vazdušni jastuci, prednji bočni SRS* vazdušni jastuci, zavesice SRS* vazdušni jastuci, SRS* vazdušni jastuk za kolena i jastuk suvozačevog sedišta SRS* vazdušni jastuk, standardno se isporučuju u potpuno novom Outback-u, kako bi svim putnicima pružili viši nivo zaštite u vozilu, u slučaju sudara.

* Pogledajte uslove

* Efikasno kada se koristi zajedno sa sigurnosnim pojasevima.