Tehnologija:Bezbednost

Preventivna bezbednost

Pomoć u bezbednoj vožnji sa naprednom tehnologijom

Možemo reći da je eliminisanje nesreće krajnji cilj bilo kog proizvođača automobila. Tokom 20 godina razvijanja tehnologije i povećanja bezbednosti, Subaru je razvio...

EyeSight

Drugi par očiju.

Subaru je posvećen bezbednosti vozača, a to je ključni cilj razvoja EieSight-a, jer je izbegavanje sudara najbolji način da se ostane bezbedan na putu. Dve kamere koje funkcionišu slično ljudskim očima koriste se...

Stereo kamera

Prepoznavanje Stereo kamerom

Izbegavanje sudara

Kočioni sistem pre sudara

U slučaju opasnosti od sudara ovaj sistem upozorava vozača na opasnost. Ako nema kontrole za izbegavanje, aktivira kočnicu za smanjenje brzine ili automatsko zaustavljanje. Ako postoji kontrola izbegavanja, aktivira kočnicu maksimalnom brzinom.

Upravljanje gasom *

Ako vozač pogrešno izabere vožnju unapred umesto rikverca kada se automobil zaustavi ili putuje veoma sporo, a EieSight detektira predmet ispred automobila, sistem za upravljanje gasom pre sudara emituje upozorenja, treperi lampicu i ograničava snagu motora. Ovo može pomoći vozaču da izbegne nesreću.

* Sistem se možda neće aktivirati u zavisnosti od oblika ili vidljivosti zidova ili predmeta ispred automobila.

Obrnuto automatsko kočenje

Pri vožnji unazad, četiri sonarska senzora na zadnjem braniku otkrivaju prepreke. Kada vozilo otkrije mogući sudar, vozač se upozorava. Ako vozač ne reaguje pritiskom kočnice, ona se automatski aktivira kako bi se sprečio sudar ili smanjila šteta od istog.

Podrška prilikom vožnje

Adaptivni tempomat *

EyeSight je transformisao koncept tradicionalnog tempomata. Stereo kamere rade zajedno sa motorom, sistemom prenosa i kočenja kako bi se osiguralo da automobil ostaje na zadanoj udaljenosti automobila ispred samog vozila, prilagođavajući udaljenost. Sistem je takođe izuzetno povoljan na dugim vožnjama, pa čak i tokom gradskih gužvi.

* Adaptivni tempomat je sistem podrške za vožnju namenjen vožnji na auto-putevima. Karakteristika navedena u prethodnom tekstu možda neće raditi kako se očekuje u zavisnosti od različitih uslova uključujući put, vremenske prilike i automobil. Ovaj sistem ne omogućava vozaču funkciju automatske vožnje koja je u stanju da podnese sve uslove u saobraćaju. Vozači moraju imati na umu da ne prekoračuju postavljena ograničenja brzine. Raspon adaptivnog tempomata razlikuje se u zavisnosti od države.

Upozorenja o probijanju na drugu traku

Umor u vožnji može dovesti do toga da se vozač nehotice talasa oko svoje trake. Kada sistem to otkrije i brzina automobila je približno 60 km / h ili više, EieSight vozaču pruža zvučno upozorenje i indikatorsko svetlo kako bi pomogao da ostane na putu. Vozač će takođe biti upozoren ako sistem otkrije da automobil počinje da beži u narednu traku kada vozi određenom brzinom.

Upozorenje prilikom pokretanja

EyeSight pomaže vozačima da budu u toku sa kretanjem saobraćaja emitujući zvuk i trepereće svetlo ako automobil ostane u mestu kada detektuje da se automobil napred udaljio, da se saobraćaj počeo kretati i da su ispunjeni drugi uslovi.

Aktivno praćenje traka

Akritvno praćenje traka je funkcija sa cilijem da drastično smanji vozačev umor. Stereo kamera prepoznaje obe strane linija traka za vožnju kada vozite auto-putem ili automobilskim putevima, čime ova funkcija omogućava vozaču da izbegne skretanje sa trake pomažući u upravljanju.

EyeSight pomoćni ekran *

Displej povezan sa EieSight-om projektovan je na prednjem vetrobranskom staklu pomoću LED-ova. Omogućuje vozaču da intuitivno i sigurno vidi radne performanse i različita upozorenja EieSight-a.

* Ovo je odvojeno od same funkcije EieSight. Ova tehnologija možda nije dostupna u nekim zemljama i oblastima. Za detalje se obratite lokalnom distributeru.

Pomoć pri vizuelnom praćenju

Subaru ostvaruje minimalizaciju slepih tačaka i jasan noćni vid naprednim tehnologijama. Ovakva bezbednost ima za cilj da spreči nesreću, pružajući...

Detekcija na zadnjem delu vozila

Senzor instaliran u zadnjem delu karoserije automobila detektira kako se vozila približavaju zadnjem delu. Vozač se upozorava na približavanje vozilu pomoću LED indikatora na površini ogledala ili alarma.

Monitor sa strane vozila

Fotografije sa kamere postavljene u retrovizor suvozača prikazuju se na višenamenskom ekranu. One pomaže vozaču da proveri prednju levu stranu, koja je obično mrtvi ugao.

Automatsko paljenje dugog svetla

Kamera sa jednim sočivima instalirana na prednjem vetrobranskom staklu prepoznaje prednje osvetljenje i prebacuje se između dugog i kratkog svetla automatski da bi se osigurao jasan i siguran noćni vid.

Sistem prepoznavanja svetlima

Levi i desni farovi osvetljavaju put napred, pri čemu su njihove optičke ose podešene pod različitim uglovima kako bi se obezbedio jasan pogled. Ovo omogućava brzo prepoznavanje vozila ili pešaka i na taj način povećava sigurnost u noćnoj vožnji.

Upozorenje o opasnosti

Signal za zaustavljanje u opasnosti

Ako se tokom vožnje otkrije kočenje u opasnosti, lampice za opasnost će brzo treptati. Ovo je da upozori ostale vozače iza vozila kako bi se sprečili sudari sa zadnje strane.

Izjava o odricanju odgovornosti

Nikada ne vozite automobil oslanjajući se samo na gore objašnjeni sistem. Sistem je dizajniran da pomogne vozaču u donošenju odluka na putu i ​​da smanji mogućnost nesreća ili oštećenja usled nezgoda i stresa vozača. Nije dizajniran tako da sprečava vozače da se ne usredsrede na put vozeći nepažljivo, niti je dizajniran da pruži pomoć u vožnji pod lošim vremenskim ili u slabo-vidljivim uslovima. Takođe nije dizajniran da spreči sudare ni pod kojim uslovima. Vozači su odgovorni za bezbednu vožnju i moraju da se pridržavaju svih saobraćajnih pravila i propisa, bez obzira na to što je automobil opremljen bezbednosnim sistemom. Vozači moraju osigurati sigurnu vožnju i održavati sigurnu udaljenost između automobila ispred, obratiti pažnju na okruženje i uslove vožnje i upotrebniti papučicu kočnice kad je to potrebno ili preduzeti druge mere za održavanje sigurne udaljenosti vožnje. Kada se aktivira upozorenje, vozači bi trebali obratiti pažnju na to šta se nalazi ispred automobila i okoline, upotrebiti papučicu kočnice i prema potrebi preduzeti druge radnje.

Postoje ograničenja za prepoznavanje sistema i performanse kontrole pored slučajeva koji su ovde navedeni. Vozači moraju biti sigurni da su pročitali uputstvo za upotrebu svake funkcije pre korišćenja sistema i uvek ga pravilno koristiti. Nepravilna upotreba može dovesti do kvara performansi upravljanja, što može prouzrokovati nezgodu.

Ovi video snimci su samo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati od stvarnih specifikacija.

Ako postoje odstupanja između ovih kontura (uključujući video zapise) i opisa datih u korisničkom priručniku, priovlađuje tačnost priručnika.